12

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา Statistics in Everyday Life...

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา Statistics in Everyday Life >>Download Click Here<< (images/Midterm_Statistics_in_Everyday_Life.xls)

Hits:166

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรีนที่ 2/2557 วิชา Statistics for Engineers and Scientist รหัส 040503011 ...

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา Statistics for Engineers and Scientist รหัส 040503011 >>Download Click Here<< (images/040503011Midterm.pdf)

Hits:187

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรีนที่ 1/2557 วิชา สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ รหัส 040503011 และ 45011...

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรีนที่ 1/2557 วิชา สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ รหัส 040503011 และ 450111 >>Download Click Here<< (images/PublishMidterm1_57Staf4Eng.pdf)

Hits:1157

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2557 Statistics in Everyday Life

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/255 (index.php/2012-11-27-03-54-38/129-2-2556)7 Statistics in Everyday Life >>Download Click Here<< (images/450120%20040503001%20Midterm1_57.pdf)

Hits:2013

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 2/2556 รายวิชา 450120 และ 040503001 Statistics in Everyday Life...

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 2/2556 (index.php/2012-11-27-03-54-38/129-2-2556) รายวิชา 450120 และ 040503001 Statistics in Everyday Life >>Download Click Here<<

Hits:1186
บริษัท KSK Insurance (Thailand) Co,Ltd. เปิดรับสมั...

บริษัท KSK Insurance (Thailand) Co,Ltd. เปิดรับสมั...

บริษัท KSK Insurance (Thailand) Co,Ltd. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล (Portfilio Anlyst) ในแผนก นักคณิตศาสตร์ประกันภัย หน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริษัท และให้เหตุผลสนับสนุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร สนใจติดต่อสอบถาม คุณ ซีรีน เบอร์โทรศัพท์ 089-968-3009 หรือส่ง...

Hits:2955
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องการรับสมั...

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องการรับสมั...

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้ที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับบริษัทฯ  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  

Hits:2080
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริ...

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริ...

  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาตรีหลายตำแหน่ง

Hits:2136

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยา...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือนขั้น ๒๓,๔๘๐ บาท สังกัดภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรามีรายละเอียดดังนี้

Hits:2216
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

ภาพกิจกรรม

 

สัมนาเชิงปฏิบัติการ
ณ โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท เขาใหญ่

 

อบรมจริยะธรรม
"ค่านิยมของบัณฑิตในยุคปัจจุบัน"

 

โครงการสอน excel
ที่โรงเรียนวัดลุ่ม