ประชาสัมพันธ์รายชื่อหัวข้อโปรเจค 2557-2559

ประชาสัมพันธ์รายชื่อหัวข้อโปรเจค ปี 2557-2559 สำหรับการตรวจสอบหัวข้อ

ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะนำเสนอหัวข้อ Special Project II ตรวจสอบ

โดยชื่อเรื่องต้องไม่ซ้ำกับของรุ่นก่อนๆ สำหรับรายละเอียดสามารถมาสืบค้นเล่มแดง

ติดต่อได้ที่ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สำหรับหัวข้อโปรเจ็ค ปี 2558 – 2559 สามารถดาวน์โหลดในลิงค์ด้านล่าง

Download here   

 

 

รายชื่อเล่มแดง ปี 2557 – 2559 สามารถดาวน์โหลดในลิงค์ด้านล่าง

 

เล่มแดงปี 2557

เล่มแดงปี 2558 

เล่มแดงปี 2559