📣แจ้งย้ายสำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ (ชั่วคราว)

📣แจ้งย้ายสำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ (ชั่วคราว)

🎯สำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ อาคาร 78 ชั้น 5
จะย้ายสำนักงานไปอาคาร 78 ชั้น 11
🗓 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
📞เบอร์ติดต่อชั่วคราว 087-551-7193
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น