มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี

 ด่วน!! ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่สนใจสามารถ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อ.คณิตา

และสามารถ ดาวน์โหลด ใบสมัคร ตาม link ด้านล่าง

หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เท่านั้น

ส่งใบสมัครที่ล็อกเกอร์ อ. คณิตา เพ็ชรัตน์ สามารถ download ใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่

http://sci.kmutnb.ac.th/content/download/350  

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบสมัคร ในกรณีกรอกไม่ครบ และส่งเกินกำหนดเวลา!!

ในกรณีที่กู้ กยศ เมื่อได้รับทุนดังกล่าว นักศึกษาต้องยกเลิกการรับทุน กยศ.

นับตั้งแต่วันที่รับทุน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดกิจการนักศึกษา หน้าภาควิชาสถิติประยุกต์