ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม KMUTNB Virtual Walk & Run Challenge 2022

📣 ประชาสัมพันธ์📣
เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา มจพ.
ได้ออกกำลังกายในรูปแบบ New Normal
สำหรับนักศึกษา มจพ. ที่ได้รับทุนการศึกษา
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและผู้กู้ยืม กยศ.
ที่ได้เข้าร่วมงาน KMUTNB Virtual Walk & Run Challenge 2022
📌โดยที่ต้องออกกำลังกายครบตามที่กติกางานกำหนดเท่านั้น📌
สามารถนับเป็นชั่วโมงเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (จิตอาสา)
เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการรับทุน และกู้ยืมเงิน กยศ.
ในปีการศึกษา 2565 🟠ได้จิตอาสา 36 ชั่วโมง🟠

ใครยังไม่ได้สมัครก็ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
KMUTNB Virtual Walk & Run Challenge 2022
สมัครวันนี้ – 16 มกราคม 2564 นี้เท่านั้นนะ
ได้ที่ https://thai.fit/c/kmutnb2022
อย่าลืมอ่านกติการ่วมกิจกรรมกันด้วยนะ
#KMUTNB #มจพ