ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. Data Scientist นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
2. Data Analyst นักวิเคราะห์ข้อมูล
3. General Administration Officer เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เงินเดือนเริ่มต้น ปริญญาตรี 20,090 บาท ปริญญาโท 23,440 บาท ปริญญาเอก 28,120 บาท *หากมีประสบการณ์ทำงาน ผลงาน ทักษะพิเศษที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ*
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงรักษาพยาบาล ณ รพ.ศิริราช
มีโอกาสทำงานที่ท้าทายและสนุก ๆ มากมาย ด้วย Data ปริมาณมหาศาลและหลากหลายรูปแบบของโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับทีมงานที่เต็มไปด้วยความสามารถและประสบการณ์
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่เว็บไซต์
https://si.mahidol.ac.th/data/jobs/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sidata@mahidol.ac.th
#SiData+ #SiDataPlus #Siriraj #Informatics #DataInnovation #Jobs

ที่มา : https://www.facebook.com/109726734017011/posts/333510911638591/