📢สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ กับ KMUTNB-TEPC 🔸สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่เตรียมจบการศึกษา 2565🔸

📢สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ กับ KMUTNB-TEPC
🔸สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่เตรียมจบการศึกษา 2565🔸