เมืองไทยประกันภัยรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

รับสมัคร : นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาที่เปิดรับสมัคร

  • สาขาการประกันภัย
  • สาขาสถิติ
  • สาขาคณิตศาสตร์
  • สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสมัครผ่าน e-mail : hr@muangthaiinsurance.com

หรือโทรศัพท์สอบถามฝ่ายบุคคล 02 665 4000 ต่อ 5322, 5323, 09 2246 9448

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 มกราคม 2560

ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท