เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 ADMISSION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

📌เกณฑ์คะแนน TCAS 65 รอบที่ 3 ADMISSION📌
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 – 10 พฤษภาคม 2565
#ติดตามช่องทางการรับสมัครได้ที่
เว็บไซต์ http://sci.kmutnb.ac.th/
และเว็บไซต์ https://www.admission.kmutnb.ac.th/