สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อสอบ “MCSA: Machine Learning Certificate”

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อสอบ “MCSA: Machine Learning Certificate”

ให้เข้ากลุ่ม Facebook จาก QR code หรือจากลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ

 

>> Click Here <<