สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Next Innovation Leader’s Camp” (ค่ายผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ขอเชิญชวนให้น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1-4 ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ

“Next Innovation Leader’s Camp” (ค่ายผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่) เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษา

ในการสร้างเครือข่าย (Community) ของนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพ  

โดยน้องๆ สามารถกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและอัปโหลดวิดีโอแนะนำตัวเองสั้นๆไม่เกิน 30 วินาที ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

จำนวน 100 คน จะได้เข้าค่ายในวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ณ W district โดยทาง NIA เป็นผู้สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายทั้งค่าเดินทางและค่าที่พักทั้งหมด ฟรีตลอดโครงการ! ใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการ

คลิกลิงก์นี้ได้เลย https://www.startupthailand.org/next-innovation-leader-camp/