สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับวัคซีน สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระะนครเหนือ

สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับวัคซีน สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระะนครเหนือ

นักศึกษา มจพ. ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่วันนี้ -31 ก.ค. 64
ได้ที่ https://bit.ly/KMUTNB4Vaccine

Download Application “CRACare”
https://enterprisestore.ais.co.th/production/MyDoctor
และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ https://bit.ly/3hFaEKr