ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ ให้สัมภาษณ์เนื่องในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2565

ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ ให้สัมภาษณ์เนื่องในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2565
🎉ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 👏🏻👏🏻👏🏻