รายละเอียดตำแหน่งงานสำหรับสหกิจศึกษา ประจำปีพศ. 2562

ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา

 

1. บริษัทวาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

รับ AS 27 ตำแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ค่าตอบแทน เดือนละ 10,000 บาท

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 11 เดือน

2. บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิค จำกัด (มหาชน)

รับ AS 2 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท (วันปฏิบัติงานตามปฏิทินบริษัท)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 4-7 เดือน

3. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (บ. สัมภาษณ์งานเอง)

รับ 2 ตำแหน่ง

ต้องการนักศึกษาที่มีความรู้ทางสถิติดี เขียนโปรแกรมได้ (require R programming) และมีความรู้เกี่ยวกับ database

4. บริษัท ไทยประกันชีวิต (บ. สัมภาษณ์งานเอง)

รับ ASB 10 ตำแหน่ง

5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย (บ. สัมภาษณ์งานเอง)

รับ ASB (แจ้งจำนวนภายหลัง)

6. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (สมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 15 ม.ค.62 และ บ.สัมภาษณ์งานเอง)

https://www.surveygizmo.com/s3/4678273/internship-register-2019

ค่าเดินทางวันละ 200 บาท

7. บริษัท ทิพยประกันภัย (บ.สัมภาษณ์งานเอง) (NEW!)

รับ 3 ตำแหน่ง ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท

 

          ส่งใบสมัครสหกิจภายใน 31 ม.ค. 62 ที่ อ.ดร.มูรตี สมบูรณ์

และหากนักศึกษาต้องการรายละเอียดงานเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.ดร.มูรตี สมบูรณ์

 

>> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <<

 

** หมายเหตุ นักศึกษาสามารถติดต่อบริษัทที่ต้องการทำสหกิจด้วยตนเองได้

หากบริษัทรับทางภาควิชาสามารถประสานงานต่อให้ได้ **

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียบวิชา Pre-Cooperative Education ต้อง

1. เข้าร่วมงานวันสหกิจ ในวันที่ 6 มี.ค. 62 เพื่อรับการปฐมนิเทศ

2. เข้าร่วม workshop เรื่อง problem solving และ ฝึกทักษะการนำเสนอผลงาน

***นักศึกษาที่จะออกสหกิจได้ ต้องผ่านการปฐมนิเทศและ workshop ครบเท่านั้น***