รายละเอียดการแต่งกาย,ข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดต่างๆในการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 สามารถดูผ่าน Video ด้านล่างต่อไปนี้

 

การแต่งกายและข้อปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

 

ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร