!! รับสมัครงาน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล !!

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

รับสมัครงาน

ตำแหน่งผู้ช่วยนักสถิติจำนวน 1 อัตรา และ ผู้ช่วยนักวิจัยจำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติสำคัญได้แก่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถิติ/สถิติประยุกต์

รับสมัครงาน

ตำแหน่งนักสถิติจำนวน 1 อัตรา , นักวิจัยจำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติสำคัญได้แก่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสถิติ/สถิติประยุกต์

สามารถเริ่มงานได้ทันที
รายละเอียดติดต่อ คุณหมวย เบอร์โทร 02-051-5928 หรือ 02-064-5928