รับสมัครงาน บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จํากัด

รับสมัครงาน บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จํากัด
ตำแหน่ง Account Executive (International Unit)
เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าต่างประเทศ

ตำแหน่งงานมีความเหมาะสมกับน้องๆ นักศึกษาที่จบใหม่ ที่ต้องการหางานทำอยากมีรายได้ที่มั่นคง และมีความเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

บริษัทฯ ของเราประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยมีความมั่นคงมากว่า 40 ปี ปัจจุบันมีทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติมากมาย โดยตำแหน่งที่กำลังเปิดรับจะดูแลลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะ หากน้องๆ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อคุณพักตรสุดา(คุณปู) ได้ตามประกาศได้เลยค่ะ
 
ลักษณะงานตำแหน่ง Account Executive-Marketing  (International Unit)
* ประสานงานกับลูกค้า และคู่ค้าชาวต่างชาติทางอีเมล์และโทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ
* จัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
* แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยให้กับลูกค้า
* ประสานงานกับหัวหน้าเมื่อมีข้อสงสัย หรือพบปัญหา ในระหว่างการประสานงานกับลูกค้า และคู่ค้า
* รายงานความคืบหน้างานที่ได้รับมอบหมายให้กับหัวหน้างานทราบ