มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย RoboCup 2018 MONTREAL CANADA

👍 iRAP ROBOT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย
แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย RoboCup 2018 MONTREAL CANADA
และได้รับรางวัล Best in Class Mobility อีก 1 รางวัล 👏👏👏