มจพ. ประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครอง สู้วิกฤติโควิด-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหม่ในขณะนี้ โดยมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 มจพ. มีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง