ขอแสดงความยินดีกับ 🌟นายคณุตช์ เกิดสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ
🌟นายคณุตช์ เกิดสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)
ที่ได้รับเงินรางวัลผู้สอบผ่านหลักสูตร Associates of Society of Actuaries (ASA) Course II (Exam FM-Finance Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2564
จำนวน 7,000 บาท
#ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
#STATKMUTNB