ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

🎉 ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ🎉
ผศ.ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565