ภาควิชาสถิติประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับ 🔹ศาสตราจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ ทั้ง 3 ท่าน🔹

ภาควิชาสถิติประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับ 🔹ศาสตราจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ ทั้ง 3 ท่าน🔹
ศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี
ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
ในโอกาสเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ
🌟บุคคลเกียรติยศ มจพ.🌟
ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2566
#STATKMUTNB #scikmutnb #KMUTNB