ภาควิชาสถิติประยุกต์ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี

🎉ภาควิชาสถิติประยุกต์ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี
ที่ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมอบโดยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.)