ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

🎉 ภาควิชาสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ🎉
ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
🔸ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย🔸
ประจำปี 2565

#STATKMUTNB #scikmutnb #KMUTNB #มจพ