ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน ( Business Analyze ) จำนวน 2

รับสมัครงานตำแหน่ง : นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน ( Business Analyze ) จำนวน 2 อัตรา

 • สามารถทำรายงานในรูปแบบต่างๆ จากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

 • จัดทำแผนการในการพัฒนาบริษัทแบบยั่งยืน

 • จัดหาเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เพื่อวัดผลทีมงาน

 • เรียนรู้ระบบหลักของบริษัทเพื่อนำมาประยุกต์เข้าสู่การวัดผลและพัฒนาต่างๆ  คุณสมบัติ

  จบการศึกษา ปริญญาตรี ขั้นต่ำ
  สามารใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
  สามารถใช้โปรแกรมสร้างรายงานได้ Excel , PowerBI , SPSS หรืออื่นๆ ที่เที่ยบเท่า  สนใจติดต่อ


  บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด (KMIT GROUP CO.,LTD)
  333/94 หมู่ 4 อาคารหลักสี่พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 8 ถนน กำแพงเพชร 6
  แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


  มือถือ 086-359-6446
  Line ID : aumz999
  WWW.KMIT-GROUP.COM