ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสถานะการเข้ารับวัคซีน

📣ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสถานะการเข้ารับวัคซีน📣
นักศึกษา มจพ. ที่ได้ลงทะเบียนขอรับการจัดสรร
วัคซีน Pz เข็มที่ 2 หรือเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)
📌สามารถตรวจสอบสถานะ และกำหนดการ
เข้ารับวัคซีนของตนเอง ได้ที่
https://bit.ly/3p1xb81
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดวัคซีนเป็นที่
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ชั้น 1
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
https://goo.gl/maps/T9noMtA7zoeLGQJ78
🟠ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และส่งหลักฐานถูกต้องเท่านั้น
และขอให้นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน
เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันนัดหมาย
เวลา 08.00 – 14.00 น.
โดยจะไม่มี SMS นัดหมายแจ้งเตือน
เนื่องจากศูนย์ฉีดฯ ได้เตรียมวัคซีนให้เรียบร้อยแล้ว🟠
🌐หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
สอบถามผ่านทาง เพจกลุ่มงานบริการสุขภาพ มจพ.
https://www.facebook.com/HCkmutnb
#มจพ #KMUTNB