ประชาสัมพันธ์การทดลองใช้งานฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาฝึกงานและโครงงานพิเศษ

ขณะนี้ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาฝึกงานและโครงงานพิเศษ 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สามารถเข้าใช้งานได้โดยผ่านลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

 

CLICK HERE : เว็บไซต์ทดลองใช้งานฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาฝึกงานและโครงงานพิเศษ

Click Here : คู่มือการใช้งานฉบับชั่วคราว

ทดลองเข้าใช้ระบบโดยใช้ email มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างเช่น
s5804051616159@email.kmutnb.ac.th

 

***สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ใช้สำหรับขอสมัครฝึกงาน

ให้นักศึกษาทุกคนที่เคยยื่นเรื่องฝึกงานด้วยกระดาษแล้ว บันทึกข้อมูลลงบนระบบฐานข้อมูลด้วย

เช่น การ Upload เอกสารตรวจสอบจบ และข้อมูลสถานที่ฝึกงานที่เคยยื่นขอจดหมายสมัครฝึกงานแล้ว ลงบนระบบด้วยครับ

 

***สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลด้วย 

โดยเริ่มต้นตั้งแต่การบันทึกข้อมูลฝึกงานของปีที่ผ่านมาแล้ว และข้อมูลโปรเจค 1 ที่เคยยื่นแล้ว

เพื่อให้สามารถดำเนินงานโปรเจค 2 บนระบบต่อไปได้ จนกระทั่งส่งเล่มโครงงานพิเศษครับ