ประกาศสำหรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน 2562

นักศึกษาที่จะไปฝึกงานภาคฤดูร้อน 2562
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ละเว้นการประชุมกันเกิน 50 คนขึ้นไป
จึงยกเลิกการปฐมนิเทศฝึกงานในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

โดยขอให้ศึกษาแนวทางการฝึกงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัติ ก่อน/ระหว่าง/หลัง ฝึกงานจากเอกสารที่แนบลิงก์มาด้วยนี้ ให้เข้าใจและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ขอนัดให้นักศึกษามารับเอกสารส่งตัวฝึกงาน
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ห้อง 78-518
เวลา 10.00 น. -11.30 น.
โดยคุณรัตพงษ์ อัมพวา จะเป็นผู้นำไปมอบให้
โปรดลงชื่อผู้รับเอกสาร
และตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องนัด

หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการปฐมนิเทศฝึกงาน
ให้ติดต่อ อ.นุชรินทร์
0941547426

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >> SummerTrainingPreparation