ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ม.6 /โอลิมปิกวิชาการ/โรงเรียนเตรียมวิศวะฯไทย-เยอรมัน และ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย ปีการศึกษา 2565

>>> Link ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ม.6 รอบ 2 ปีการศึกษา 2565 <<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี ม.6 /โอลิมปิกวิชาการ/โรงเรียนเตรียมวิศวะฯไทย-เยอรมัน และ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย ปีการศึกษา 2565