ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ช่วงที่ 3) ช่วงสุดท้าย ระดับปริญญาโท – เอก ปีการศึกษาที่ 1/2565

**ประกาศรับสมัคร**
7 มีนาคม ถึง 22 พฤษภาคม 2565
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ช่วงที่ 3) ช่วงสุดท้าย**
ระดับปริญญาโท – เอก **ปีการศึกษาที่ 1/2565**
(ทั้ง3วิทยาเขต)
ลิ้งค์รับสมัครสมัคร
https://grad.admission.kmutnb.ac.th/
ลิ้งค์ระเบียบการ : >> Download ระเบียบการรับสมัคร <<