ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 2/2559 วิชา 040503011 Statistic for Engineers and Scientists

คะแนนสอบสามารถดูได้ตาม Link ด้านล่างต่อไปนี้

หมายเหตุ : คะแนนสอบที่ประกาศเป็น .pdf

Link : SEC2_KNT  ,  SEC3_KORAW  ,  SEC4_SPK  ,  SEC5_SPK