ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2559 วิชา 040503011 Statistic for engineer and science

คะแนนสอบสามารถดูได้ตาม Link ด้านล่างต่อไปนี้

หมายเหตุ : คะแนนสอบที่ประกาศเป็น .PDF

Link :  midterm-stat-4-eng