ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2559 วิชา 040503001 Statistic in Everyday Life

คะแนนสอบสามารถดูได้ตาม Link ด้านล่างต่อไปนี้

หมายเหตุ : คะแนนสอบที่ประกาศเป็น .PDF

 

Link : midterm