ปฏิทินการจัดทำ Project II

7 กุมภาพันธ์ 2561

– ประกาศรายชื่อ Project II ของปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์ภาควิชา

 

19 กุมภาพันธ์ 2561

– ส่งแบบฟอร์มเสนอหัวข้อ Project II ในตู้ Locker ภาควิชา เพื่อให้ผู้ประสานงานตรวจสอบว่า
ไม่มีหัวข้อซ้ำกันในปีการศึกษาปัจจุบัน (ทั้งนี้ให้ตรวจสอบว่าไม่ซ้ำกับ Project II ในอดีตที่ผ่าน
มา)

 

26 กุมภาพันธ์ 2561

– ประกาศหัวข้อ Project II ที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วสามารถเริ่มลงมือทำ Project
ได้ทันที

 

1 พฤษภาคม 2561

– เริ่มต้นเทศกาลสอบโปรเจ็ค