บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด และบริษััทในเครือ มีโครงการเปิดรับนักศึกษาเข้ามาร่วมฝึกงานกับบริษัทในสาขาวิชาต่างๆ

 

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที่ต้องการฝึกงาน
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

 

สถานที่ฝึกงาน

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด และบริษัทในเครือ ตามตำแหน่งต้องเข้ารับการฝึกงาน ประกอบด้วย
– สำนักงานใหญ่ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
– โรงงานผลิตที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
– โรงงานผลิตที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางลิงค์ด้านล่างครับ

 

 

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณภมรรัตน์ พุ่มพวง และ คุณกิตติชัย ทองนวม
แผนกบุคคล โทร : 034-839-148-50 / 098-276-1478
E-mail : hr@asiagroup1999.com