บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ประกาศรับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน ด่วน!!!

บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด. (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)

ประกาศรับสมัครพนักงาน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก สาขาวิชา สถิติประยุกต์ (AS)

 

ในตำแหน่งงานดังนี้

  1. ตำแหน่ง  SPC (statistics process control) supervisor  จำนวน 1  ตำแหน่ง

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

คุณพัชรินทร์   แก้วมโน

โทร. 085 – 918 – 0855

(แจ้งคุณพัชรินทร์ ว่า มาจาก อ.ฟาง)