บรรยายพิเศษ เรื่อง Modern Linear Regression with LASSO

ภาควิชาจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Modern Linear Regression with LASSO

ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 62 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ขอเรียนเชิญ อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย