ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว

ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  อัตราวันละ 400 บาท ไม่จำกัดจำนวน ในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ที่อาคารสาขาวงศ์สว่าง ชั้น4 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมเป็นต้นไป เพื่อดำเนินการนำเอกสารสำคัญของธนาคารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกน ซึ่งขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้

มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • กำลังศึกษา / จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะการใช้ Computer โปรแกรม Microsoft Office (สามารถใช้สูตร Excel ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ช่วงเวลาทำงาน

 • เวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)
 • วันหยุดทำการ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์)

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • วุฒิการศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน

อัตราการจ้าง 400 บาท / วัน

สนใจสมัครด้วยตัวเองได้ที่

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ฝ่ายบริหารจัดการเอกสารและโลจิสติกส์ อาคารสาขาวงสว่าง ชั้น 4

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยนุช ศรีพิชิต โทร 0-2912-2401-4 ต่อ 402