ติดต่อเรา

ที่อยู่ติดต่อ

default-logo2

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร +66-2-555-2000 ต่อ 4903

แผนที่