คู่มือฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาฝึกงานและโครงงานพิเศษ

คู่มือสำหรับการใช้งานฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาฝึกงานและโครงงานพิเศษ 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบในลิงค์ด้านล่างนะครับ

 

Click Here  : คู่มือของบุคลากร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

Click Here  : คู่มือของนักศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

 

ทดลองเข้าใช้ระบบโดยใช้ email มหาวิทยาลัย 
ตัวอย่างเช่น 
s5804051616159@email.kmutnb.ac.th

***สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ใช้สำหรับขอสมัครฝึกงาน

ให้นักศึกษาทุกคนที่เคยยื่นเรื่องฝึกงานด้วยกระดาษแล้ว บันทึกข้อมูลลงบนระบบฐานข้อมูลด้วย

เช่น การ Upload เอกสารตรวจสอบจบ และข้อมูลสถานที่ฝึกงานที่เคยยื่นขอจดหมายสมัครฝึกงานแล้ว ลงบนระบบด้วยครับ

***สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลด้วย 

โดยเริ่มต้นตั้งแต่การบันทึกข้อมูลฝึกงานของปีที่ผ่านมาแล้ว และข้อมูลโปรเจค 1 ที่เคยยื่นแล้ว

เพื่อให้สามารถดำเนินงานโปรเจค 2 บนระบบต่อไปได้ จนกระทั่งส่งเล่มโครงงานพิเศษครับ

 

 

หัวข้อ Special Project I ปี 2557-2559

 

Title

 

Download

!! รายชื่อหัวข้อโครงงานพิเศษ 2557

 

!! รายชื่อ Project 1 ปี 2558

 

!! หัวข้อสัมมนา (Project 1) ปีการศึกษา 2559

 

 

ประกาศรายชื่อ หัวข้อ Special Project II ปี 2557-2558

 

Title

 

Download

!! Special Project II : 2557

!! Special Project II : 2558