คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามโครงการโควตา ปีการศึกษา 2565

📣📣📣คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามโครงการโควตา ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี ม.6 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี ม.6 โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโอลิมปิกวิชาการ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 Tcas 1 รอบ 2

📌ตรวจดูรายชื่อและรายละเอียดที่

http://sci.kmutnb.ac.th/content/view/964