ขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาฝึกงานและโครงงานพิเศษ

คู่มือสำหรับการใช้งานฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษาฝึกงานและโครงงานพิเศษ 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบในลิงค์ด้านล่างนะครับ

 

Click Here  : คู่มือของบุคลากร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

Click Here  : คู่มือของนักศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1