ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์ ที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์ ที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
#มาร่วมแสดงความยินดีด้วยกันนะคะ😊