ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ภาควิชาสถิติประยุกต์ ที่ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมประกันชีวิตไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ภาควิชาสถิติประยุกต์ สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

ได้แก่ นายวุรวุฒิ คำแสนพันธ์ และ นายเบจม์ภัทร คงขำ

ที่ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนเงิน 10,000 บาท

โดยพิธีการมอบทุนการศึกษาจัดขึ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง Le Concorde Ballroom

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ