ขอเชิญชวน บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ INNOVATIVE STARTUP @KMUTNB