กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
📍 ภาควิชาสถิติประยุกต์ มีหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน 3 สาขาดังนี้ค่ะ (หลักสูตร 4 ปี)
🔸 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)
🔸 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)
🔸 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA)
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงค์
👉🏻 https://www.admission.kmutnb.ac.th/news/734
#TACAS65 #Dek65 #มจพ #พระนครเหนือ #Stat_KMUTNB #KMUTNB