กำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

📣 กำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
📍 วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์
** ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนะคะ 💓

>> Link ปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาสถิติประยุกต์ <<