การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์

Questionnairefdf-430x280
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อ
– ทำความรู้จักกับแบบสอบถามออนไลน์
– ประเด็นที่ควรคำนึงในการใช้แบบสอบถามออนไลน์
– ผู้ให้บริการแบบสอบถามออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
– ให้รู้จักขั้นตอนการใช้งานแบบสอบถามออนไลน์
– วิธีสร้างและใช้งานแบบสอบถามออนไลน์

ดาวน์โหลด