การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โควตาเรียนดี ม.6 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS1 ครั้งที่ 2)

📣 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โควตาเรียนดี ม.6 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS1 ครั้งที่ 2)
🌟 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2565

📍 ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ ตามลิงค์นี้
🌐 http://sci.kmutnb.ac.th/content/view/941

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการต่างๆ โปรดศึกษารายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ก่อนเข้าเว็บไซต์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

#TCAS1 #QOUTA65