กยศ.ขยายเวลา การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564

📣📣📣
กยศ. ขยายเวลา
การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษา 2564
จากเดิมวันที่ 30 กันยายน 2564
เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2564
———————————
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3nsyqha